Tỷ Lệ Cá Cược Ngoại Hạng Anh Hôm Nay

Premier League
GiờTrận ĐấuKèo Tài XỉuKèo Chẵn LẻKèo Châu Á1x2
3:15
02/12
Aston Villa
Manchester City
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.35
Xỉu 3.5 : 1.53
Tài 1.5 : 1.18
Xỉu 1.5 : 4.50
Tài 4.5 : 4.00
Xỉu 4.5 : 1.22
Tài 2.5 : 1.55
Xỉu 2.5 : 2.30
Tài 0.5 : 1.03
Xỉu 0.5 : 13.00
Tài 5.5 : 7.25
Xỉu 5.5 : 1.08
Tài 6.5 : 14.00
Xỉu 6.5 : 1.03
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà +1 : 3.10
Đội khách +1 : 1.93
Hòa +1 : 3.60
Đội nhà +2 : 1.77
Hòa +2 : 4.20
Đội khách +2 : 3.25
Đội nhà +3 : 1.30
Hòa +3 : 5.75
Đội khách +3 : 6.00
Đội nhà : 8.50
Hòa : 5.00
Đội khách : 1.36
3:15
02/12
Everton
Liverpool
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.30
Xỉu 3.5 : 1.55
Tài 1.5 : 1.17
Xỉu 1.5 : 4.75
Tài 4.5 : 3.90
Xỉu 4.5 : 1.23
Tài 2.5 : 1.52
Xỉu 2.5 : 2.37
Tài 0.5 : 1.02
Xỉu 0.5 : 14.50
Tài 5.5 : 7.25
Xỉu 5.5 : 1.09
Tài 6.5 : 14.00
Xỉu 6.5 : 1.03
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.85
Đội nhà +1 : 2.60
Đội khách +1 : 2.15
Hòa +1 : 3.60
Đội nhà +2 : 1.61
Hòa +2 : 4.40
Đội khách +2 : 3.75
Đội nhà +3 : 1.24
Hòa +3 : 6.50
Đội khách +3 : 7.25
Đội nhà : 6.00
Hòa : 4.75
Đội khách : 1.47
3:15
01/12
Leeds
Crystal Palace
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.00
Xỉu 3.5 : 1.34
Tài 1.5 : 1.28
Xỉu 1.5 : 3.40
Tài 4.5 : 5.75
Xỉu 4.5 : 1.12
Tài 2.5 : 1.85
Xỉu 2.5 : 1.85
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 8.75
Tài 5.5 : 11.50
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 23.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.93
Lẻ : 1.78
Đội nhà -1 : 4.75
Đội khách -1 : 1.52
Hòa -1 : 4.20
Đội nhà +1 : 1.40
Đội khách +1 : 5.75
Hòa +1 : 4.50
Đội nhà -2 : 10.50
Hòa -2 : 7.25
Đội khách -2 : 1.17
Đội nhà : 2.50
Hòa : 3.20
Đội khách : 2.87
2:30
02/12
Watford
Chelsea
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.70
Xỉu 3.5 : 1.42
Tài 1.5 : 1.23
Xỉu 1.5 : 3.90
Tài 4.5 : 4.80
Xỉu 4.5 : 1.16
Tài 2.5 : 1.68
Xỉu 2.5 : 2.05
Tài 0.5 : 1.04
Xỉu 0.5 : 11.50
Tài 5.5 : 9.50
Xỉu 5.5 : 1.06
Tài 6.5 : 19.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.85
Lẻ : 1.85
Đội nhà +1 : 3.10
Đội khách +1 : 1.95
Hòa +1 : 3.50
Đội nhà +2 : 1.75
Hòa +2 : 4.10
Đội khách +2 : 3.40
Đội nhà +3 : 1.28
Hòa +3 : 6.00
Đội khách +3 : 6.50
Đội nhà : 8.50
Hòa : 5.00
Đội khách : 1.36
2:30
02/12
West Ham
Brighton
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.32
Tài 1.5 : 1.29
Xỉu 1.5 : 3.30
Tài 4.5 : 6.00
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 1.87
Xỉu 2.5 : 1.83
Tài 0.5 : 1.06
Xỉu 0.5 : 9.50
Tài 5.5 : 12.50
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 26.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 3.10
Đội khách -1 : 1.93
Hòa -1 : 3.60
Đội nhà +1 : 1.23
Đội khách +1 : 9.25
Hòa +1 : 5.75
Đội nhà -2 : 6.50
Hòa -2 : 5.25
Đội khách -2 : 1.32
Đội nhà : 1.83
Hòa : 3.70
Đội khách : 4.10
2:30
02/12
Wolves
Burnley
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.80
Xỉu 3.5 : 1.24
Tài 1.5 : 1.37
Xỉu 1.5 : 2.87
Tài 4.5 : 7.75
Xỉu 4.5 : 1.08
Tài 2.5 : 2.10
Xỉu 2.5 : 1.65
Tài 0.5 : 1.07
Xỉu 0.5 : 7.75
Tài 5.5 : 16.00
Xỉu 5.5 : 1.02
Tài 6.5 : 34.00
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 3.30
Đội khách -1 : 1.93
Hòa -1 : 3.50
Đội nhà +1 : 1.22
Đội khách +1 : 10.00
Hòa +1 : 5.75
Đội nhà -2 : 7.00
Hòa -2 : 5.25
Đội khách -2 : 1.30
Đội nhà : 1.85
Hòa : 3.50
Đội khách : 4.33
3:15
03/12
Manchester United
Arsenal
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.87
Xỉu 3.5 : 1.37
Tài 1.5 : 1.25
Xỉu 1.5 : 3.60
Tài 4.5 : 5.25
Xỉu 4.5 : 1.14
Tài 2.5 : 1.77
Xỉu 2.5 : 1.95
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.50
Tài 5.5 : 10.50
Xỉu 5.5 : 1.05
Tài 6.5 : 21.00
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 3.25
Đội khách -1 : 1.87
Hòa -1 : 3.70
Đội nhà +1 : 1.26
Đội khách +1 : 8.00
Hòa +1 : 5.50
Đội nhà -2 : 6.75
Hòa -2 : 5.50
Đội khách -2 : 1.30
Đội nhà : 1.90
Hòa : 3.70
Đội khách : 3.80
2:30
01/12
Newcastle
Norwich
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.95
Xỉu 3.5 : 1.35
Tài 1.5 : 1.27
Xỉu 1.5 : 3.50
Tài 4.5 : 5.50
Xỉu 4.5 : 1.13
Tài 2.5 : 1.80
Xỉu 2.5 : 1.90
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 10.00
Tài 5.5 : 11.00
Xỉu 5.5 : 1.04
Tài 6.5 : 23.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 3.10
Đội khách -1 : 1.93
Hòa -1 : 3.60
Đội nhà +1 : 1.24
Đội khách +1 : 8.75
Hòa +1 : 5.75
Đội nhà -2 : 6.25
Hòa -2 : 5.25
Đội khách -2 : 1.32
Đội nhà : 1.85
Hòa : 3.75
Đội khách : 4.00
2:30
02/12
Southampton
Leicester
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 2.70
Xỉu 3.5 : 1.41
Tài 1.5 : 1.23
Xỉu 1.5 : 3.80
Tài 4.5 : 5.00
Xỉu 4.5 : 1.16
Tài 2.5 : 1.70
Xỉu 2.5 : 2.00
Tài 0.5 : 1.04
Xỉu 0.5 : 11.00
Tài 5.5 : 9.50
Xỉu 5.5 : 1.05
Tài 6.5 : 19.50
Xỉu 6.5 : 1.01
Chẵn : 1.88
Lẻ : 1.82
Đội nhà -1 : 4.75
Đội khách -1 : 1.51
Hòa -1 : 4.33
Đội nhà +1 : 1.47
Đội khách +1 : 5.00
Hòa +1 : 4.40
Đội nhà -2 : 10.50
Hòa -2 : 7.25
Đội khách -2 : 1.17
Đội nhà : 2.55
Hòa : 3.50
Đội khách : 2.65
2:30
03/12
Tottenham
Brentford
ĐẶT CƯỢC NGAY
Tài 3.5 : 3.20
Xỉu 3.5 : 1.32
Tài 1.5 : 1.29
Xỉu 1.5 : 3.30
Tài 4.5 : 6.00
Xỉu 4.5 : 1.11
Tài 2.5 : 1.87
Xỉu 2.5 : 1.83
Tài 0.5 : 1.05
Xỉu 0.5 : 9.50
Tài 5.5 : 12.50
Xỉu 5.5 : 1.03
Tài 6.5 : 26.00
Xỉu 6.5 : 1.00
Chẵn : 1.87
Lẻ : 1.83
Đội nhà -1 : 2.70
Đội khách -1 : 2.20
Hòa -1 : 3.40
Đội nhà +1 : 1.17
Đội khách +1 : 12.00
Hòa +1 : 6.75
Đội nhà -2 : 5.25
Hòa -2 : 4.75
Đội khách -2 : 1.41
Đội nhà : 1.65
Hòa : 3.90
Đội khách : 5.00

Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh - Tỷ lệ cá cược Ngoại hạng Anh hôm nay

Một trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và luôn có sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ chính là Ngoại hạng Anh. Mỗi năm tổ chức 1 lần, giải bóng đá nổi tiếng này luôn nhận được sự trông chờ của hàng triệu người yêu bóng đá trên toàn thế giới. Đến hẹn lại lên, mùa bóng Ngoại hạng Anh 2021 – 2022 đã chính thức bắt đầu,  khởi động một mùa cá cược mới. Hãy cùng chúng tôi, nhà cái Vwin, cập nhật kèo bóng đá Ngoại hạng Anh và tỷ lệ cá cược Ngoại hạng Anh mới nhất hôm nay.

Giải bóng đá ngoại hạng anh

Đôi nét về giải Ngoại hạng Anh 2021 – 2022

Ngoại hạng Anh mùa giải 2021 – 2022 đánh dấu lần thứ 30 mà giải bóng này diễn ra kể từ năm 1992. Đây là giải bóng đá chuyên nghiệp cao nhất của nước Anh và cũng là giải bóng đạt số lượng khán giả xem lớn nhất trong các giải bóng đá quốc gia các nước. Hội tụ những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, Ngoại hạng Anh thực sự là một sân chơi của những anh tài, luôn khiến người xem mãn nhãn.  

Mùa bóng 2021 – 2022 đã chính thức khởi tranh từ ngày 14/8/2021, hơn 1 tháng sau trận chung kết Euro 2021 đáng nhớ trên sân vận động Wembley nước Anh. Theo như kế hoạch đã định, mùa giải Premier League 2021 – 2022 sẽ kết thúc vào ngày 22/5/2022

Đương kim vô địch hiện nay chính là Man Xanh – với màn biểu diễn vô cùng xuất sắc ở mùa giải trước. Về nhì là Quỷ đỏ MU. Mùa giải năm nay có sự chứng kiến của 3 đội bóng được lên hạng là  Brentford, Norwich và Watford.

Cập nhật Tỷ lệ cá cược bóng đá Anh từng vòng:

-Tỷ lệ cá cược ngoại hạng Anh - Vòng 6

-Tỷ lệ cá cược ngoại hạng Anh - Vòng 5

Tỷ lệ cá cược Ngoại hạng Anh hôm nay - Kèo bóng đá Anh vòng 4

Đến nay, vòng 3 Ngoại hạng Anh đã khép lại, tất cả sẽ có thời gian nghỉ 1 tuần và chính thức bước vào vòng 4. Theo lịch thi đấu đã công bố, vòng 4 của Ngoại hạng Anh sẽ được bắt đầu vào ngày 11/9 và kết thúc vào ngày 14/9.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn tỷ lệ cược Ngoại hạng Anh hôm nay tại các trận hot nhất của Vòng 4:

Tottenham vs Crystal Palace, 18h30 ngày 11/09/2021 

Tottenham đang là đội đầu bảng đấu và cũng là đội duy nhất đang giữ phong độ đỉnh cao với toàn thắng cả ở 3 vòng đấu đầu tiên.

Kèo châu Âu:  4.35*3.05*1.75 (chọn Tottenham FT)

Kèo châu Á: Tottenham -3/4

Kèo tài xỉu: Tài 2 1/2

Manchester United vs Newcastle United, 21h00 ngày 11/09/2021

Đặc biệt đây sẽ là trận ra sân đầu tiên của siêu sao CR7 với vai trò là thành viên của MU. MU cũng đang ở trên đỉnh cao đầy phong độ với những chiến thắng lớn trước các đối thủ. Thực sự khó khăn cho Newcastle United khi gặp phải đội bóng mạnh như MU. Kèo bóng đá Ngoại hạng Anh được ấn định như sau:

Kèo châu Âu: 1.27*5.50*10.00 (Chọn Manchester United FT)

Kèo châu Á: Chọn MU -1,75.

Kèo Tài Xỉu: Chọn Tài 3

Manchester City vs Leicester, 21h00 ngày 11/9/2021

Với phong độ vô cùng tốt ở cả 2 đội. Rất khó dự đoán được liệu đương kim vô địch có giành được chiến thắng trước Bầy Cáo hay không?

Kèo châu Âu: 5.00*3.80*1.63(Chọn Hoà)

Kèo châu Á: Chọn Hoà

Kèo Tài Xỉu: Chọn Xỉu 2.5

Ngoài ra, tỷ lệ cá cược bóng đá Ngoại hạng Anh của một số trận đấu còn lại trong vòng 4 như sau:

Chelsea vs Aston Villa: 23h30 ngày 11/9/2021

Kèo châu Âu: 1.28*5.40*9.00 (Chọn Chelase FT)

Kèo châu Á: Chọn Chelsea -1.5

Kèo Tài Xỉu: Chọn Xỉu 2.5/3

Watford vs Wolves: 21h00 ngày 11/9/2021

Kèo châu Âu: 3.20*3.25*2.18 (Chọn Watford FT)

Kèo châu Á: Watford

Kèo Tài Xỉu: Chọn Xỉu  

Leeds United vs Liverpool, 22h30 ngày 12/9/2021

Kèo châu Âu: 4.55*2.43*2.15 (Chọn Liverpool)

Kèo châu Á: Leeds United 1 – 4 Liverpool

Kèo Tài Xỉu: Chọn Tài 3

Arsenal vs Norwich City, 21h00 ngày 11/09/2021  

Kèo châu Âu: 1.45*4.40*6.90 (Chọn Arsenal)

Kèo châu Á: Chọn Arsenal -1.25

Kèo Tài Xỉu: Chọn Tài  

Brentford vs Brighton, 21h00 ngày 11/09/2021

Kèo châu Âu: Chọn Hoà

Kèo châu Á: Chọn Brentford 0

Kèo Tài Xỉu: Chọn Tài  2.25

Southampton vs West Ham Utd, 21h00 ngày 11/9/2021

Kèo châu Âu: 12.96 *3.35*2.25(Chọn West Ham)

Kèo châu Á: Southampton 3-4 West Ham

Kèo Tài Xỉu: Chọn Tài  

Everton vs Burnley, 02h00 ngày 14/9/2021

Kèo châu Âu: 1.75 *3.50*4.40  

Với những thông tin như trên hy vọng bạn sẽ có được những lựa chọn chính xác cho kèo cược của mình và luôn thắng cược. Chúc bạn may mắn!