Swintt ra mắt trò chơi video slot mới theo chủ đề cổ điển: Extra Win X