Circa Sports ra mắt sòng bạc Legends, gia nhập thị trường Reno-Sparks